Architectuurprijs Amersfoort is
een initiatief van: fasade-logo

Inzenden

Wilt u een gebouw inzenden, lees dan eerst de voorwaarden op deze pagina.

De termijn voor de inzending is inmiddels gesloten.

inzenden-img01

Voorwaarden inzendingen

 • Iedereen kan een gebouw inzenden. Onder 'gebouw' wordt verstaan een woonhuis, appartementengebouw, bedrijfspand, school, ziekenhuis, e.d.
 • Het gebouw moet in Amersfoort zijn gebouwd in de periode van december 2010 tot en met 14 maart 2014. Met 'gebouwd' wordt bedoeld dat het gebouw is opgeleverd.
 • Voeg een korte omschrijving van het gebouw bij uw inzending, geef het adres op en stuur bij voorkeur een foto van het gebouw mee.
 • Vermeld bij de inzending uw naam en adres.
 • Verstuur uw inzending uiterlijk 14 maart 2014 via e-mail.

Alleen inzendingen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen worden in behandeling genomen.

inzenden-img02

Voorwaarden voor genomineerden

Aan de architecten van de genomineerde gebouwen wordt gevraagd van hun werk de volgende informatie aan te leveren:

 • naam en adres van het project;
 • locatie in de stad;
 • plattegrond met ruime omgeving;
 • visualisatie van het project (het ontwerp);
 • foto van het gerealiseerde project;
 • toelichting van maximaal 350 woorden in het Nederlands.

Uit de toelichting moet blijken hoe de architect met het gebouw een bijdrage denkt te leveren aan de culturele en maatschappelijke betekenis van architectuur.

Alle teksten en foto's moeten digitaal worden aangeleverd. Teksten als Word-document en afbeeldingen als jpg-, tif- of gif-bestand of een vergelijkbaar bestandsformaat, op hoge resolutie.

De informatie kan worden gemaild of via WeTransfer verstuurd worden aan nominaties@architectuurprijsamersfoort.nl. Door toesturing van het materiaal gaat u ermee akkoord dat Architectuurprijs Amersfoort het materiaal gebruikt voor publicitaire doeleinden.

Een maquette levert een positieve en aansprekende bijdrage aan de expositie. Aanleveren van een maquette is daarom mogelijk. Afhankelijk van de locatie waar de expositie wordt gehouden, worden de ter beschikking gestelde maquettes gepresenteerd.

De vakjuryleden mogen niet belanghebbend zijn bij de inzendingen waarover zij oordelen. Over de uitslag van de architectuurprijs kan niet worden gecorrespondeerd.